-
 
Priser:
 
Fast avtale:
1 gang i uken: 270 kr per lufting.
2 ganger i uken: 260 kr per lufting.
3 ganger i uken: 250 kr per lufting.
4 ganger i uken: 250 kr per lufting.
5 ganger i uken: 240 kr per lufting.
 
300 kr per lufting for hunder som ikke har fast avtale. 
 
20% avslag for hund nummer 2 i samme husstand.

Alle priser er inkludert moms. Tar forbehold om senere prisendringer
Website Builder drives av  Vistaprint